El teu editor de recursos educatius interactius gratuït i de codi obert.

Molt fàcil d’utilitzar

Crea pàgines web amb activitats interactives de manera senzilla.


eXeLearning.net

eXeLearning.net

Complet

Afegeix textos, imatges, vídeos, activitats interactives…

eXeLearning.net

Gratuït

Una eina gratuïta i milers de Recursos Educatius Oberts.

eXeLearning.net

Compatible

Genera pàgines web, SCORM o ePub compatibles als teus dispositius.

eXeLearning.net

Lliure

De codi obert, amb llicència GPL2+, i una comunitat creixent.